فهرست بستن

دسته: محلول

محلول ایموستیم گل دارو Immustim Solution Goldaru

موارد مصرف محلول ایموستیم گل دارو :  تقويت كننده قدرت دفاعي بدن در برابر عفونتهاي ميكروبي و ويروسي به ويژه عفونتهاي مجاري تنفسي، ادراري و همچنين سرماخوردگي. تقويت كننده سيستم ايمني بدن درموقع انجام ورزش هاي سنگين و خستگي هاي…