فهرست بستن

دسته: کرم

کرم کلومازول ۵۰ گرمی تهران شیمی Colomasol Cream 50 gr Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلوتریمازول موارد مصرف کرم کلومازول ۵۰ گرمی…

کرم کلومازول ۱۵ گرمی تهران شیمی Colomasol Cream 15 gr Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلوتریمازول موارد مصرف کرم کلومازول ۱۵ گرمی…