فهرست بستن

دسته: پماد

پماد فلوئوسینولون تهران شیمی Fluosinolone Ointment Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : فلوئوسینولون موارد مصرف پماد فلوئوسینولون تهران شیمی…