فهرست بستن

دسته: شربت

شربت کلاریسین ۲۵۰ تهران شیمی Claricin Syrup 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلاریترومایسین ۲۵۰ موارد مصرف شربت کلاریسین ۲۵۰…

شربت کلاریسین ۱۲۵ تهران شیمی Claricin Syrup 125 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلاریترومایسین ۱۲۵ موارد مصرف شربت کلاریسین ۱۲۵…