فهرست بستن

دسته: سوسپانسیون

سوسپانسیون کوتریکسول تهران شیمی Cootrixol Suspension Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کوتریموکسازول موارد مصرف سوسپانسیون کوتریکسول تهران شیمی…