فهرست بستن

دسته: آمپول

آمپول داتیسین ۳۰۰ تهران شیمی Datisin Ampoule 300 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلیندامایسین ۳۰۰ موارد مصرف آمپول داتیسین ۳۰۰…