فهرست بستن

موارد مصرف ژل سالویزان گل دارو :

درمان موضعی عوارض التهابی ، ميکروبی و دردناک لثه و آفت مخاط دهان.

قیمت برای مصرف کننده :
9800 تومان

شکل دارویی :
ژل ۱۵ گرمی.

دستور مصرف :

روزی ۳ مرتبه هر مـــرتبه حدود يک سانتی متر ژل را روی مخاط دهان قرار داده و با نوک انگشت ماساژ دهيد.

اجزا فرآورده :

درهر ۱۵ گرم ژل سالويزان ۲۸% عصاره هيدروالکلی گياه مريم گلی وجود دارد.

مواد موثره :

 بـرگـهـای گـيـاه مـريـم گـلـی دارای۸ % – ۳% تـانن های نوع کاتشين ( سالوياتانن ) واسيد های فنوليک، منــو تـرپـن ها ( ۳۰% – ۱۵%) ، بـتا توجون(ß – Thujene)، تيمول، سينئول و تانن محلول در آب می باشد و همچنين اسيد اورسوليک Ursolic acid که يک تری ترپنوئيد است در برگهای مريم گلی يافت شده است.

استاندارد شده :

برحسب ۱/۵۱ – ۱/۵۵ گرم تانن در هرصد گرم ژل .

عوارض جانبی:

 در افراد حساس به فرآورده های گياهی ممکن است موجب بروز حساسيت شود. مصرف بيش از حد مقدار تعيين شده مي‌تواند موجب خشکی دهان شود.

مصرف در دوران بارداري و شيردهی:

در خانمهای باردار و شيرده توصيه نمي‌شود.

مکانیسم اثر و آثار فارماکولوژیک :

سطوح قسمت خلفی دهان وحلق ازاولين محل هائی هستند که تحت تاثير عوامل محرک و بيماری زا که وارد دهان ميشوند قرار ميگيرند. توده های متراکم نسوج لنفاوی در اين مواضع دارای نقش دفاعی هستند.

ژل سالويزان از طريق مواد موثره موجود روی نسوج لنفاوی اثرنموده و التهاب را برطرف ميسازد. برگهای مريم گلی بعلت اثر ضد اکسيدانی بسيار معروف هستند.

اين گياه دارای خواص گوناگونی مانند اثر ضد ميکروبی، ضد قارچی، ضـد ويروسی، قابض وکم کننده ترشح بزاق و عرق ميباشد.

مطالعات آزمايشگاهی آثارضد ميکروبی، ضد قارچی، ضد ويروسی و قابض گياه مريم گلی را به اثبات رسانيده است.

اثر ضد ميکروبی بيشتر روی ميکروبهای گرام منفی مانند اشريشيا کلی، شيگلا، سالمونلا، کلبسيلا وميکروبهای گرام مثبت مانند باسيلوس سوبتيليس، استا فيلوکوک طلائی واثـرضد قارچی روی کانديـداالبـيـکانس ديـده مـيـشود. اين اثرات را به ماده موثره ß – Thujone نسبت ميدهند.

ماده موثره Thujone بعلت اثرضد قارچی و ضد ميکروبی التهاب حاصله از عو امل بيماری زا را بر طرف می سازد. از طرف ديگر اسيد اورسوليک موجود درگياه دارای اثر قدرتمند ضد التهاب وآنتی فلوژستيک است .

Posted in ژل،گل دارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
21 × 9 =