فهرست بستن

موارد مصرف قطره ایرال وکس گل دارو :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه، آفتوز

قیمت برای مصرف کننده :

8600 تومان

شکل دارویی :

قطره ۳۰ میلی لیتری

دستور مصرف :

حداقل روزی سه مرتبه به مقدارکمی با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

اجزا فرآورده :

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

مواد موثره :

 مواد موثره ريوند عبارتنداز : آنتراگليکوزيدهای الوامودين، امودين، کريزوفانول، گليکوزيدهای ديـانتـرون، رئين ( سنـوزيـد A,B ) و امـلاح اگـزالاتـه آنـها، هتروديانترون ها شامل پالميدين A,B,C وآنتراکينون های آزاد مانند رئين. ريوند افزون براين دارای مقادير قابل توجهی تانن ( گلوکوگالين واسيد گاليک ) می باشد.

استاندارد شده :

برحسب۴/۶- ۳/۴ ميليگرم رئين .

عوارض جانبی :

مصرف‌بيش از‌حد آن‌ممکن است‌موجب تحريک مخاط لثه ودهان شود.

موارد احتياط و منع مصرف :

در افراد حسـاس به داروهای گياهی مصـرف آن‌توصيه نمی شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در این دوران مصرف این دارو توصیه نمی شود.

مکانیسم اثر و آثار فارماکولوژیک :

 گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود در اين فرآورده با پروتئينهای موجود در مخاط و سلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد. در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده و نفوذ پذيری سلولها کم ميشود.

اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است و موجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها در مقابل ميکروبـها و موادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان را کاهش ميدهد.

ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک، نيسريا، پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود تا ننهای موجود درژل و محلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد.

اين اثر در نتيجه انقباض عروق موضعی می باشد. افزون بر اين اثرات ضدميکروبی و ضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی و قارچی در نسج آسيب ديده لثه می شود.

Posted in قطره،گل دارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
12 + 5 =